Нашият опит

Финкомекс Одитинг ООД се ръководи в работата си от няколко основни принципа. Те са израз на убеждението ни, че удовлетворяването интересите на клиента и лоялността ни към него са главна предпоставка за нашия успех. Принципите, от които се ръководим са следните:

  • Качество на предоставяните услуги

Убедени сме, че само услуги с високо качество могат да удовлетворят изискванията на клиента ни, и да защитят името и интересите на нашата фирма. Ние правим нещата до край.

  • Повишаване квалификацията на персонала

Ограничаването на дейността ни в рамките на счетоводните, данъчни и финансови консултации и услуги, позволява да съсредоточим вниманието си за обучението на нашите специалисти в тази област. Фокусирането води до качество.

  • Грижа за природата

Признавайки, че грижата за природата е пътят към бъдещето, групата Финкомекс практически допринася за опазването и чрез:

  • използване на енергоспестяваща техника;
  • тотално внедряване на „green”- настройките в офис техниката;
  • използване на дигитални документи и минимизиране на хартиени носители;
  • максимално рециклиране на консумативите.
  • Работа с постоянни клиенти

Нашата фирма се стреми към привличане на постоянни клиенти, и тяхното запазване чрез качеството на предоставяните услуги.